טיול ללאוס, ארץ המקונג

לואנג פראבנג, פאקסה, 4000 האיים, ויינטיין, ואנג ויין, לואנג פראבנג