שייט בגלפגוס וטיול באקוודור- 10 ימים 

קיטו, אוטאבאלו, קוטופאקסי, באניוס, 5 ימי שייט בגלפגוס