טיול לדרום הודו- טאמיל נאדו, קראלה וקרנאטקה

צ’נאי, מהאבאליפוראם, פודיצ’רי, קומבקונאם, טריצ’י, מדוראי, שמורת פריאר, שייט בתעלות קראלה, קוצ’ין, מונאר ואוטי- הרי הגהאט המערביים, מייסור, באנגלור